http://www.hasan_adnan.e-biznes.org/

WYKONUJĘ:

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE, SPECJALISTYCZNE LUB ZWYKŁE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:


·        AKTY URODZENIA, CHRZTU, ZGONU, MAŁŻEŃSTWA, ŚWIADECTWA MATURALNE, DYPLOMY, INDEKSY, I ICH ODPISY


·        UMOWY KUPNA/SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI, SAMOCHODU I INNE


·        PEŁNOMOCNICTWA, DOKUMENTY SĄDOWE, TESTAMENTY, POZWY, WYROKI, USTAWY, OPINIE PRAWNE, AKTY NOTARIALNE


·        WPISY DO REJESTRÓW, WYCIĄGI Z REJESTRÓW HANDLOWYCH, CERTYFIKATY, WSZELKIE UMOWY


·        FAKTURY ORAZ INNE DOKUMENTY KSIĘGOWE, CELNE, PRZEWOZOWE


TŁUMACZENIA USTNE


·        ROZMOWY HANDLOWE


·        U NOTARIUSZA, W SĄDZIE, URZĘDZIE SKARBOWYM


·        NA ŚLUBIE